Privacyverklaring van BizzNails

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BizzNails verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van BizzNails of om een andere reden persoonsgegevens aan BizzNails verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: BizzNails
Adres: Atelierweg 5a ,6562 AS Groesbeek
Contactadres voor privacygerelateerde vragen: 0655529177 of info@bizznails.nl

2. Doeleinde
De volgende persoonsgegevens worden door BizzNails verwerkt:
a) Geslacht
b) Voornaam en achternaam
c) Geboortedatum (niet verplicht)
d) Adresgegevens: straat, huisnummer, toevoeging huisnummer, postcode, woonplaats en land
e) Email adres
f) Telefoonnummer 
g) Over welke nagel- opleidingen of certificaten beschik je? (niet verplicht)
h) Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, KVK- nummer, BTW- nummer,
i) Fotos van cursus lessen.

BizzNails verwerkt bovenstaand genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw geslacht word gebruikt voor uw naam op het factuur.
b) Uw voornaam en achternaam word gebruikt voor op het factuur of voor het maken van een afspraak/ vragen/ annulering wat betreft de afspraak voor een cursus.
c) Uw geboortedatum (niet verplicht) kunnen gebruikt worden voor eventuele actie’s.
d) Uw adresgegevens worden gebruikt om u bestelling naar toe te sturen.
e) Uw email adres word gebruikt om het factuur of andere informatie over u bestelling naar toe te sturen. Of om u te infomeren via een nieuwsbrief.
f) Uw telefoonnummer word gebruikt om u te benaderen bij een annuleren van een lesdag of voor vragen/ informatie over u bestelling.
g) Uw informatie over welke nagel- opleidingen of certificaten je beschikt? (niet verplicht) word gebruikt bij het goed kunnen adviseren over opleidingen of producten.
h) Uw bedrijfsgegevens worden gebruikt voor op het factuur.
i) Uw kunt zichtbaar zijn op een foto die gemaakt is tijdens cursus lessen, deze foto’s worden gedeeld of gebruikt voor social media, website of folders. Bij inschrijven en akkoord gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met het zichtbaar zijn op foto’s en dat deze gebruikt mogen worden door BizzNails. U kunt ten alle tijden aangeven als u niet zichtbaar wilt zijn op foto’s. Dan verwijderd BizzNails deze foto’s en zullen er geen foto’s meer van u genomen worden. Dit dient u zelf per e-mail aan te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van u modellen over deze voorwaarden betreft foto en video materiaal. BizzNails gaat er vanuit dat u altijd uw modellen informeert. Mocht het model niet akkoord gaan met foto’s dient u dat zelf aan te geven op de lesdag.

Gegevens zijn verkregen via aanmelding op de website of het inschrijfformulier van een cursus.

3. E-mail berichtgeving
BizzNails gebruikt uw naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, producten en diensten van BizzNails te sturen. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Met cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van onze website, waarmee we onze website kunnen verbeteren en beter aan kunnen laten sluiten op onze bezoekers. Ook stellen cookies ons in staat om een computer te herkennen bij een volgend bezoek. Waardoor we je bij terugkomst op onze website bijvoorbeeld direct je achtergelaten winkelmandje terug kunnen geven.

De informatie die met cookies wordt verkregen, kan herleidbaar zijn tot personen. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij de BizzNails geen cookies ontvangt.

5. Inzage en correctie
U kunt ten alle tijden via de eigenaresse, Tara van de Logt van BizzNails, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.) Dit kan persoonlijk ,via telefoon 0655529177 of mail info@ BizzNails.nl.

6. Bewaartermijnen
BizzNails bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft BizzNails passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
1. De apparaten waar uw persoonsgegevens op is geïnstalleerd is alleen toegankelijk door de eigenaresse van BizzNails.
2. Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd is met een wachtwoordgenerator.
3. De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van andere klanten, ook deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

8. Verstrekking aan derden
BizzNails geeft u persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
BizzNails kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website en socialmedia worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.